Inzage van akten Burgerlijke Stand versoepeld

27
maart
2019

Voortaan zullen de huwelijksakten na 75 jaar en de overlijdensakten na 50 jaar vrij kunnen ingekeken worden. De regeling voor geboorteakten blijft dezelfde (na 100 jaar).

De huwelijksakten uit 1919-1943 kan je vanaf 3 april op papier raadplegen in de studiezaal van het Stadsarchief. Dit jaar starten we met het inscannen van deze akten zodat we ze zo snel mogelijk online ter beschikking kunnen stellen.

De overlijdensakten blijven voorlopig nog bij de dienst Burgerzaken.

De nieuwe regeling voorziet helaas ook dat akten die jonger zijn dan de bovenstaande termijnen niet langer kunnen geraadpleegd worden. De toelating via de familierechtbank vervalt dus.