Tarieven

Fotokopieën en prints op papier, formaat A4 en A3  

Per print via het leestoestel voor microfilms

0,10 euro

Per fotokopieën en print, A4, zwart-wit

0,25 euro (bij meer dan 10 exemplaren)

Per fotokopie en print, A3, zwart-wit

0,50 euro (bij meer dan 5 exemplaren)

Per fotokopie en print, A4, kleur

3,00 euro
Digitale opnames tot formaat A3  

Opnames met eigen fototoestel

gratis

Per beeld in lage resolutie, grijswaarden (72dpi)

0,50 euro

Per beeld in hoge resolutie, kleur (300dpi)

5,00 euro + reproductierechten (*)
Gratis voor studenten met het oog op een eindwerk en voor heemkundige kringen met het oog op een boek, tijdschriftartikel of brochure zonder winstoogmerk.

Branden en leveren van een CD-ROM

1,50 euro

Verzenden per e-mail

gratis

Verzenden van een CD-ROM of DVD

geldend tarief van de Belgische Post

Publicatie op papier, CD-ROM of DVD

gratis (**)

Publicatie op internet in lage beeldkwaliteit (72dpi en max. 400 pixels op de langste zijde)

gratis (**)
   

(*) Reproductierechten voor educatief gebruik

(**) Bij gebruik van de afgeleverde reproductie in een publicatie, dient de aanvrager een gratis exemplaar van de publicatie te deponeren in de bibliotheek van het Stadsarchief.


Het volledige collegebesluit vind je hier.