Oudste dossiers “hinderlijke inrichtingen” staan online

11
maart
2019

Deze dossiers kunnen vanaf nu digitaal doorzocht worden op Archiefbank Kempen: http://www.archiefbankkempen.be/index.php/hinderlijke-inrichtingen-1977

 Vanaf 1810 moesten fabrieken en werkplaatsen die hinder veroorzaakten, mogelijk (brand-)gevaar inhielden of een bedreiging konden vormen voor de volksgezondheid een vergunning aanvragen. Die vergunning werd gegeven, afhankelijk van de “klasse” waartoe een bedrijf behoorde, door de nationale overheid, de provincie of het stadsbestuur. Voor alle bedrijven moest de Stad steeds een onderzoek organiseren naar eventuele bezwaren van omwonenden, het zogenaamde onderzoek “de commodo et incommodo”. Vanaf 1985 sprak men van “milieuvergunningen”. Meer recent nog is deze vergunning opgenomen in de “omgevingsvergunning”.

 Het archief is helaas allesbehalve volledig: heel wat van de oudste dossiers zijn blijkbaar verloren gegaan en een groot deel van dit archief bevindt zich nog bij de dienst Milieu in het Stadskantoor. Toch bevatten de bewaarde aanvragen heel nuttige informatie voor de onderzoeker van de economische en industriële geschiedenis van onze stad. Bekende bedrijven als Brepols, La Belgica en La Turnhoutoise passeren de revue. Het grootste deel van de dossiers zijn aanvragen voor ketels, ovens, machines en motoren (eerst aangedreven door stoom, daarna gas- en elektrische motoren) en voor opslagtanks voor petroleum en benzine. Zowat 1/3 van de dossiers bevat tekeningen: een technische tekening van de machine of motor of een plattegrond van de gebouwen en hun ligging in de stad (als uittreksel uit het kadastraal plan). Een volledig overzicht van alle aanvragen van 1840 tot begin jaren 1950 is te vinden in de aparte reeks “processen-verbaal van onderzoek commodo et incommodo”. Daarin vind je beknopt het soort bedrijf, het adres en de naam van de aanvrager.