Stadsarchief in vakblad META

30
mei
2018

META signaleert de nieuwste trends en inspirerende ontwikkelingen in het bibliotheek-, archief-, en documentatieveld.

Het meest recente nummer bevat een artikel over de stappen die het Stadsarchief ondernam om de boekencollectie duidelijk af te bakenen. Boeken die niet binnen de collectievoorwaarden pasten, werden overgenomen door andere bewaarbibliotheken, verkocht of afgevoerd. Dit gebeurde allemaal na een zorgvuldige screening op basis van een stroomdiagram. Lees hier het volledige artikel!

Collectie_boeken