Welke Turnhoutse historische bron wil jij binnenkort online raadplegen?

17
april
2023

Er zijn al heel wat historische bronnen uit Turnhout (bouwaanvragen, registers van de burgerlijke stand,…) gescand en online gezet.

Maar nu is het jouw beurt!

Kies welke historische bron het Archief dit jaar moet scannen en doe alvast een suggestie voor volgend jaar.

Je kunt je stem digitaal uitbrengen of via een papieren invulformulier in de Studiezaal van Bibliotheek & Archief tot en met maandag 12 juni.

Je kiest zelf welk van de volgende vier historische bronnen Archief Turnhout dit jaar nog online brengt:

  1. Verslagen van de gemeenteraad (1798-1900)

De verslagen van de gemeenteraad bevatten een schat aan informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Turnhout. Deze registers bevatten gedetailleerde informatie over lokale onderwerpen zoals grote werken, personeelszaken, stedelijke initiatieven en reglementen, en relaties met lokale instellingen en verenigingen.

Bovendien bevatten ze niet alleen de uiteindelijke beslissingen, maar ook de beraadslagingen, voorstellen en discussies die tot deze beslissingen hebben geleid. Dit maakt deze verslagen tot een van de belangrijkste bronnen voor onderzoek naar het 19de-eeuwse Turnhout.

De namen van de gemeenteraadsleden en de belangrijkste agendapunten zijn trouwens terug te vinden in de jaarlijkse stadsverslagen, die al online staan

Enkele jaren geleden maakten vrijwilligers van het Archief een lijst van alle agendapunten met vermelding van het paginanummer, zodat een bepaald onderwerp snel kan worden teruggevonden. 

 

  1. Processen-verbaal van de gemeentepolitie (1832-1902)

Processen-verbaal of pv’s van de politie zijn het officiële verslag over een misdrijf.

In Turnhout werden deze pv’s overgeschreven in registers. Voor de periode 1832-1902 worden deze bewaard in het Archief.

Een pv is een uiterst interessante historische bron, omdat deze heel uitvoerig een bepaald voorval beschrijft, getuigen aan het woord laat en ook namen, leeftijden en beroepen van de betrokkenen vermeldt.

Pv’s bevatten dus heel wat persoonlijke informatie die vaak nergens anders terug te vinden is en geven bovendien een goed beeld van het leven in Turnhout in de 19de eeuw: armoede, prostitutie, illegale handelspraktijken, oproer en stakingen, … Het onderwerp van elk pv staat kort in de marge beschreven.

In het Rijksarchief in Antwerpen kun je nagaan wat er precies gebeurde met iemand die in Turnhout voor de rechter moest verschijnen.

 

  1. Kadastrale leggers en mutatieregisters (1796-1834)

Onder Frans (1796-1814) en Nederlands bestuur (1815-1830) werd er gewerkt aan een nationaal kadaster: een inventaris van alle grondeigendommen.

Aan de hand van dit kadaster konden eigenaars belast worden op basis van de waarde van hun eigendommen. Het was een werk van lange adem, dat in Turnhout werd afgewerkt in 1825.

De kadastrale kaarten uit deze jaren, bewaard in het Archief, zijn intussen al online te vinden.

Maar ook de gegevens over de eigenaars en het soort gronden (de kadastrale leggers) en over de opeenvolgende wijzigingen van het perceel of van eigenaar (de mutatieregisters) uit de Franse en Nederlandse periode zijn belangrijke historische bronnen. Daarom willen we ze graag online zetten.

 

  1. “De Kempische Bie”, krant (1839-1843)

Het Archief bewaart drie regionale weekbladen: “De Kempenaar”, het “Aankondigingsblad”  en “De Kempische Bie”, dat maar enkele jaren werd uitgebracht. Dit weekblad verscheen aanvankelijk in het Frans als “L’abeille de la Campine” (1839-1841) en werd uitgegeven door de Turnhoutse drukker Glénisson en Van Genechten. Net zoals zijn meer succesvolle tegenhangers, zal deze krant niet alleen worden gescand maar zullen de beelden ook woordelijk kunnen doorzocht worden dankzij OCR (Optical Character Recognition of tekenherkenning).

 

Kies tot en met 12 juni via dit online formulier welke bron jij binnenkort digitaal wil raadplegen.

Je kunt je stem ook uitbrengen via een papieren formulier dat je vindt in de Studiezaal van Bibliotheek & Archief.