Aankondigingsblad online

9
augustus
2022

Het Aankondigingsblad werd vanaf 1834 uitgegeven in Turnhout en bleef bestaan tot 1971.

In de negentiende eeuw wijzigde de titel van het weekblad regelmatig: “Algemeen Nieuws- en Aenkondigingsblad”, “Aenkondigingsblad”, “Het Aenkondigingsblad”. Vanaf ca. 1885 bleef de titel “Aankondigingsblad” en vanaf 1921 kwam daar net zoals bij “De Kempenaar” de ondertitel “(Grootste) Katholiek Vlaams Weekblad” bij. De krant richtte zich op de stad en het arrondissement Turnhout.

Hou er rekening mee dat heel wat jaren uit de 19e eeuw ontbreken: 1835-1836, 1839, 1859, 1861-1867, 1870-1873, 1876, 1878-1884 en 1886-1888.

Bovendien telt een aantal jaren in de collectie slechts één of twee nummers (1834, 1837, 1860, 1868-1869, 1874-1875, 1877).

De jaren 1841, 1869, 1877, 1913 en 1929 werden nog niet (volledig) gescand.

De krant verscheen niet in 1943 en 1944.

De periode 1945-1971 staat niet online omwille van het auteursrecht maar is wel op papier raadpleegbaar in de studiezaal van Archief Turnhout (archief@turnhout.be).

Alle info over het Aankondigingsblad