Stedelijke en privéarchieven

Kunstverbond

Een overzicht van alle vrij raadpleegbare archieven en documenten die nog niet zijn geïnventariseerd vind je hier.

De titels zijn gesorteerd per rubriek, archiefvormer en reeks. De rubrieken zijn onderverdeeld in 'Stadsbestuur vóór 1796' (AA), 'Kerkelijke instellingen' (KA), 'Notariaatsarchief' (NA), 'Andere overheden' (OA), 'Privéarchief' (PA), 'Stadsbestuur vanaf 1796' (SA) en 'Verzamelingen' (V).

De aanduiding 'ON' verwijst naar de nummering van de inventaris 'Heuvelmans' (1838).

Archiefbank Kempen

Logo Archiefbank KempenArchiefbank Kempen bevat een overzicht van de archieven en collecties die worden beheerd door vijf gemeentelijke archiefdiensten uit de Antwerpse Kempen: Brecht, Geel, Lier, Mol en Turnhout. Deze databank is geen beeldbank. Ze bevat beschrijvingen van documenten uit het eigen gemeentearchief, maar ook uit archieven van personen, verenigingen en bedrijven die aan de deelnemende gemeenten werden geschonken. De documenten kun je raadplegen in de leeszaal van de archiefinstelling in kwestie. Van sommige documenten kun je de inhoud ook online raadplegen.

Je kunt de archiefbeschrijvingen doorbladeren. Ook kun je eenvoudig of uitgebreid zoeken in de volledige inhoud of een gedeelte ervan.

Hulp nodig bij het zoeken? Kijk dan op onze helppagina.

Archiefbank Kempen bevat nog niet alle archiefbeschrijvingen. Vind je niet dadelijk wat je zoekt? Contacteer dan de beheerders van de databank of een van de afzonderlijke archiefinstellingen.

Ga naar Archiefbank Kempen.