Publicaties

Onze publicaties en een aantal publicaties van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Taxandria zijn te koop op afspraak in de Studiezaal  of via e-mail. Een volledig overzicht met de prijs zonder verzendkosten vind je hier.

Bestellen per e-mail

 • Mail het Stadsarchief je bestelling via dit e-mailadres. Vermeld duidelijk je naam, adres, de titel(s) van de publicatie(s) en het aantal exemplaren.
 • Je ontvangt via e-mail het totale aankoopbedrag, een rekeningnummer en een mededeling.
 • Je schrijft het bedrag over met de juiste mededeling.
 • Na betaling ontvang je per post je bestelling.

Enkele publicaties

 • Het Turnhouts plantenalbum van Jos Aerts

  Korte inhoud:

  Cover PlantenalbumJos Aerts  (Turnhout, 1909-1982) was vele jaren actief in de scoutsbeweging, medestichter en bestuurslid van De Wielewaal en lid van de Natuurbeschermingsraad. Hij kan beschouwd worden als één van de eerste erfgoedspeurders van Turnhout. Hij deed onderzoek naar het Turnhouts dialect, de flora, de volks- en kinderliedjes, de Turnhoutse gebruiken, … .

  Van die twee eerste onderzoeksterreinen maakte hij monumentale monografieën die hij naliet aan de wetenschappelijke bibliotheek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Taxandria gevestigd in het Stadsarchief. Meer dan 30 jaar werkte hij ook aan zijn Gemeentelijke Bloemenalbum. Tijdens de zomermaanden zocht hij het Turnhouts grondgebied af naar planten waarvan hij een potloodschets maakte met een fiche over de vindplaats- en datum en de specifieke kenmerken. De Kring Taxandria nam i.s.m. het Stadsarchief het initiatief om deze schetsen te bundelen in de mooie publicatie "Het Turnhoutse plantenalbum van Jos Aerts".

  Uitgave: 2007
  Kostprijs: 38,00 EUR

 • Van mannekesblad tot strip

  Korte inhoud:

  Cover MannekesbladHet eenvoudige "mannekesblad" vormt in de evolutie van de volkscultuur een belangrijk element. In een periode waarin 75% van de bevolking ongeletterd was, diende het beeld de volkswijsheid te ondersteunen en te illustreren. Het mannekesblad lag binnen het bereik van de minvermogenden.

  Catalogus in het kader van de tentoonstelling "Van mannekesblad tot strip" (10 december 1999 tot 20 februari 2000, Taxandriamuseum).

  Uitgave: 1999
  Kostprijs: GRATIS