Boeken, tijdschriften en kranten

Historische kranten

Cover Aankondigingsblad 1938

Deze collectie bevat enerzijds historische kranten uit de Kempen, met als oudste exemplaar een nummer van 'De Kempenaer: weekblad van Turnhout' uit 1838, anderzijds knipsels over de Antwerpse Kempen uit nationale kranten.

‘De Kempenaer’ kan je volledig online doorbladeren en doorzoeken op trefwoorden in de website van Kempens Erfgoed

Een overzicht kan je hier downloaden.

Oude drukken

In het Stadsarchief vind je ook een waardevolle collectie 'oude drukken': boeken uit de 16de, 17de en 18de eeuw. Bekijk hier het overzicht. Dit is nog maar een klein deel van de totale collectie oude drukken. De invoer is nog steeds bezig.

Het Stadsarchief neemt ook deel aan een project van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek (STCV – Short Title Catalogus Vlaanderen). Bekijk hier de werken die reeds door onze medewerkers ingevoerd zijn.

Bibliotheekcatalogus

Gebruik de online catalogus voor je opzoekingen naar boeken, tijdschriften, artikelen.

Dagelijks worden nieuwe aanwinsten en titels uit onze collectie die nog niet waren gecatalogeerd aan de catalogus toegevoegd.