Boeken, tijdschriften en kranten

Historische kranten

Cover Aankondigingsblad 1938

Deze collectie bevat enerzijds historische kranten uit de Kempen, met als oudste exemplaar een nummer van het ‘Aankondigingsblad’ uit 1834, anderzijds knipsels over de Antwerpse Kempen uit nationale kranten vanaf 1955.

‘De Kempenaar’ en het ‘Aankondigingsblad’ kan je volledig online doorbladeren en doorzoeken op trefwoorden in de website kempenserfgoed.be!

Een overzicht kan je hier downloaden.

Oude drukken

Het Stadsarchief neemt ook deel aan een project van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek (STCV – Short Title Catalogus Vlaanderen). Bekijk hier de werken die reeds door onze medewerkers ingevoerd zijn.

Bibliotheekcatalogus

Gebruik de online catalogus voor je opzoekingen naar boeken, tijdschriften, artikelen.

Dagelijks worden nieuwe aanwinsten en titels uit onze collectie die nog niet waren gecatalogeerd aan de catalogus toegevoegd.