Bouwvergunningen

In het Stadsarchief vind je de dossiers van alle bouwaanvragen in de stad voor de periode 1826-1949. Jongere dossiers worden bewaard bij de dienst Ruimtelijke Ordening (014 44 33 11, vragen naar Cedric Heerman). Deze dossiers bevatten waardevolle informatie over reeds verdwenen en nog bestaande woningen, winkels en bedrijven in onze stad.

Inventarissen

Bouwplan woningAan de hand van de inventarissen op Archiefbank Kempen kan je zoeken naar een bepaalde woning. Hou er evenwel rekening mee dat de inventarissen de toenmalige straatnaam en het toenmalige huisnummer of kadastraal perceelnummer vermelden, waardoor het soms moeilijk is om de huidige locatie terug te vinden. De kadastrale perceelnummers zijn te erkennen aan de aanduiding wijk of sectie gevolgd door een letter en een cijfer (bv. wijk O, nr. 673). Wordt de aanduiding 'wijk' of 'sectie' gevolgd door een cijfer, dan gaat het om een oud huisnummer (bv. wijk 3, nr. 297). Tot ca. 1900 werden de huisnummers nog niet toegekend per straat, maar per wijk. Hulpmiddelen om de exacte locatie van een woning te achterhalen zijn het Geografisch Informatiesysteem (GIS) van de stad, dat ook historische gegevens bevat, en de bevolkingsregisters, die alle bewoners per adres oplijst. De archiefmedewerkers helpen je graag verder.

Is een bouwdossier nog niet geïnventariseerd, dan kan je ook zelf op zoek gaan aan de hand van de chronologische registers van de 'bouwingen'. Voor de periode 1863-1941 bevatten zij alle collegebesluiten over bouwvergunningen, met in de marge een korte samenvatting. Aan de hand van het jaar en het volgnummer zoals vermeld in de registers kan een dossier worden teruggevonden. Niet alle dossiers zijn evenwel bewaard gebleven.

Er bestaan ook steekkaarten met beknopte gegevens en met verwijzing naar het dossiernummer, geordend per straat.

Ga naar Archiefbank Kempen - Bouwvergunningen .

Inventaris van waardevolle gebouwen

Op website van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) kan je de inventaris doorzoeken van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen. Je kan zoeken op 'relicten', bouwkundige gehelen, oorlogsrelicten, historische orgels en personen-verenigingen. Zoek je bv. een kerk in Turnhout, typ dan in het zoekscherm van de inventaris 'kerk' als naam en 'Turnhout' als gemeente. Je krijgt dan een lijst van alle kerken in Turnhout, met hun locatie, geschiedenis, beschrijving en één of meerdere foto's.