Wetenschappelijk onderzoek

Op zoek naar informatie over een persoon, een plaats, een gebeurtenis uit het verleden van Turnhout en de regio? Aan de hand van onderstaand stappenplan vind je vlot je weg in de collecties van het Stadsarchief.

Stap 1. Publicaties over je onderwerp zoeken

Vrijwilliger die opzoekingen doetOpen onze bibliotheekcatalogus en vul je zoekterm in. Je vind op die manier boeken, tijdschriften maar ook specifieke artikels uit boeken en tijdschriften, die je kan raadplegen in de Taxandriagang of in onze studiezaal.

Ben je op zoek naar een onderwerp dat verband houdt met de Antwerpse Kempen, raadpleeg dan in de Taxandriagang ook de 'Bibliografie van de Antwerpse Kempen'. 

Stap 2. Documentatiemappen, krantenknipsels en historische kranten raadplegen

Heel wat kant-en-klare informatie over personen en onderwerpen haal je uit onze verzamelingen van documentatiemappen. Er zijn documentatiemappen over personen en over gemeenten uit de Antwerpse Kempen. Ze bevatten klein drukwerk, knipsels, fotokopieën en in sommige gevallen ook notities van de vroegere stadsarchivaris Jozef Jansen (1871-1949). Ook het archief van journalist José Heerman bestaat voor het grootste gedeelte uit documentatie over gemeenten en gebeurtenissen in de Kempen uit de periode 1945-1993.

Vanaf 1970 hielden de dienst Toerisme en daarna het Stadsarchief artikels over Turnhout en de regio bij uit de belangrijkste Nederlandstalige kranten. Je kan deze artikels raadplegen in onze leeszaal. Vanaf 1979 en tot 2007 werden er ook jaarlijkse indexen gemaakt op deze artikels.

Het Stadsarchief bewaart ook een rijke verzameling historische kranten die teruggaat tot 1834. Een aantal titels kan je enkel op microfilm raadplegen. Op die manier beschermen we de originele exemplaren.

Stap 3. Archief raadplegen

RegistersUiteraard vind je een schat aan informatie in onze archieven. Archiefdocumenten hadden oorspronkelijk evenwel een ander doel dan het verschaffen van historische informatie. Hou daarom steeds rekening met de vraag: wie heeft dit archief gevormd en waarom? Op die manier kan je de informatie uit archiefdocumenten op de juiste manier interpreteren. Zo vind je bijvoorbeeld informatie over de vroegere bioscopen van Turnhout in de dossiers inzake bouwvergunningen van Stad Turnhout, maar ook in het archief van de vereniging 'Katholieke Filmliga'. In het eerstgenoemde archief zal je evenwel enkel informatie terugvinden over de bioscoopgebouwen, bij het tweede archief moet je steeds in het achterhoofd houden dat het hier ging om een vereniging die actie voerden tegen zogenaamde 'onzedige' films en 'slechte' bioscopen.

In het Stadsarchief vind je archieven van het stadsbestuur, van kerkelijke instellingen uit Turnhout en Oud-Turnhout, van het OCMW en zijn voorgangers en van tal van bedrijven, verenigingen en personen. Een algemeen overzicht biedt de plaatsingslijst. Van een groot aantal archieven zijn ook al inventarissen beschikbaar. Daarin vind je de beschrijving van de inhoud van elk archief. Je vraagt archiefstukken aan door te verwijzen naar de naam van het archief en het juiste inventarisnummer. De meeste archieven zijn vrij raadpleegbaar in de leeszaal. Je kan ook steeds reproducties aanvragen. In sommige gevallen moet je omwille van de bescherming van de privacy van nog levende personen een schriftelijke aanvraag tot inzage indienen bij de stadssecretaris.

Stap 4. Afbeeldingen zoeken

In de leeszaal kan je onze inventarissen van foto's, prentkaarten en prenten doorzoeken. De handbibliotheek bevat bovendien zwart-wit reproducties van alle prentkaarten uit onze collectie die betrekking hebben op Turnhout. Afbeeldingen vind je online op de website Kempens Erfgoed. Je kan steeds een reproductie in lage resolutie aanvragen voor privé-gebruik. Voor educatieve en commerciële projecten kan je ook beelden in hoge resolutie bestellen. De archiefmedewerkers helpen je graag verder.