Archief over de bezettingsperiode 1940-1944 online

7
juli
2020

Intussen is ook het archief van de Stad Turnhout over de bezettingsperiode 1940-1944 en de nasleep ervan geïnventariseerd.

Het archief bevat vooral dossiers over bevoorrading, rantsoenering en opeisingen door de bezetter maar ook door de bevrijders. Verder verzamelde de toenmalige archivaris heel wat interessant propagandamateriaal (zie onder Reeks 14). Vrijwel alle documenten zijn vrij te raadplegen in onze leeszaal.

Je vindt hier de inventaris.