Begin gemaakt van inventaris Kempense bidprentjes

8
december
2022

Archief Turnhout bewaart méér dan 100.000 bidprentjes uit de Kempen. Voor genealogen vormen ze een erg belangrijke bron om meer recente informatie op te zoeken.

Onze vrijwilligers Dré en Patrick zijn enkele maanden geleden van start gegaan met het inventariseren van deze enorme collectie. Van elke overledene noteren ze de naam, plaats en datum van geboorte en plaats en datum van overlijden.

Intussen hebben ze de familienamen die beginnen met A, B en C (opgelet dit omvat ook Van A…, Van der A…) verwerkt in een inventaris, goed voor zo'n 20.000 prentjes!

Je vindt deze lijsten per beginletter online op onze pagina Toegangen.