Nog beter boeken zoeken: Archief Turnhout en Centrum Jan Smet opgenomen in bibliotheeknetwerk Anet

28
februari
2022

Vanaf 28 februari zitten de online catalogi van de archiefbibliotheek en de bibliotheek van het Centrum Jan Smet (CJS) in een nieuw kleedje, onder de noemer Bijzondere boekencollecties Turnhout.

Stripgids draagt het collectiebeheer van het CJS, voorheen het Vlaams Documentatiecentrum voor de Strip, over aan het Archief. De honderden naslagwerken en striptijdschriften zijn sinds de verhuizing naar de nieuwe stedelijke bibliotheek ook fysiek ondergebracht bij de eigen collecties van het stadsarchief.

De nieuwe catalogus maakt opzoekwerk gemakkelijker, en bovendien krijg je als gebruiker ineens ook toegang tot de 2,5 miljoen titels van de twintig andere bibliotheken aangesloten bij het bibliotheeknetwerk Anet. In de eerste plaats zijn dat universiteits- en hogeschoolbibliotheken uit de provincies Antwerpen en Limburg, daarnaast zitten ook tal van gespecialiseerde bibliotheken in het aanbod, zoals docAtlas en andere documentatiecentra, erfgoedbibliotheken en museumbibliotheken. ‘De bijzondere boekencollecties van enerzijds het stadsarchief en anderzijds het CJS vinden daar een vanzelfsprekende plaats’, meent schepen van Archief & Musea Astrid Wittebolle. ‘Op termijn is het trouwens de bedoeling om ook het documentatiecentrum van het Speelkaartenmuseum toe te voegen, nog zo’n Turnhouts unicum.’ 

Ook achter de schermen biedt de aansluiting bij Anet tal van voordelen. Binnen het netwerk namelijk werken grote en kleine bibliotheken samen om boeken en tijdschriften nog beter te beschrijven. Medewerkers van de Universiteit Antwerpen zorgen voor controle en kwaliteitsbewaking. En dan is er nog de mogelijkheid om aan te sluiten bij ‘Impala’, een systeem dat in Bibliotheek Turnhout al vele jaren wordt gebruikt voor interbibliothecair leenverkeer en waarmee boeken en gescande artikels tussen bibliotheken heen en weer kunnen reizen. Ook het Archief zou dan voortaan boeken kunnen laten overkomen uit bijvoorbeeld Brussel of Antwerpen, terwijl andere bibliotheken boeken kunnen opvragen uit het Turnhoutse Archief.

‘Door over te schakelen naar Anet maken we de bijzonder waardevolle boekencollecties van Archief Turnhout en het Centrum Jan Smet toegankelijker dan ooit tevoren,’ besluit schepen Wittebolle, ‘en dat zowel binnen als buiten de stad. Iedereen kan hier zijn weg in vinden, en zijn gading ook.’

De Bijzondere boekencollecties Turnhout zijn toegankelijk via deze website en op termijn ook via de catalogus van Bibliotheek Turnhout.